samarbejdspartnere

 

 

 

 

Dit salg
Salgsproces
Adgang til
salgsmuligheder
Service/Support

Få adgang til flere gode salgsmuligheder

  • Har jeres sælgere nok salgsmøder i kalenderen?
  • Mødes I med de kunder, hvor potentialet er størst – og timingen rigtig?
  • Er kvalificeringen af salgsmøderne god nok, eller har I for mange ”kaffemøder”?

De fleste sælgere ”snubler” i den salgsdisciplin, der handler om at skabe adgang til kvalificeret dialog med nye salgsmuligheder. 2/3 af sælgere finder mødebooking den værste del af salget, hvilket ofte – når mødebookingen endelig eksekveres – resulterer i dårligt kvalificerede salgsmøder, ofte med kunder/emner der udvælges ud fra et ”comfort zone” perspektiv fra sælgeren frem for et forretningsmæssigt og strategisk potentiale perspektiv.

Læg dertil sælgerens timepris op imod den forretningsmæssige værdi, han eller hun skaber ved enten at bruge sin tid på mødebooking eller på et møde med en kvalificeret salgsmulighed. Hvor får I det største afkast af sælgerens tid og kompetencer? Det handler om at bruge begge dele optimalt.

Med vores ekspertise inden for salg kan vi booke salgsmøderne for jer og øge jeres adgang til salgsmøder i høj kvalitet.

De centrale omdrejningspunkter i vores mødebooking er seriøs bearbejdning og aktivering af det enkelte emnes behov i samtalen samt en effektiv diagnosticering af emnets potentiale og parathed som optakt til et salgsmøde. Det gør vi – hvis vi selv skal sige det – bedre end de fleste sælgere, der til gengæld har deres force på selve salgsmødet.

Sælgeren får dermed en kalender med flere kvalitetsmøder med konkrete temaer at tale ind til, og slutresultatet er bedre grundlag for at realisere flere salgsmuligheder.

  • Attraktiv økonomi og forbedret salgsforretning

Mødebookingen gennemføres fra vores afdeling i Málaga i Sydspanien – med den nyeste og mest effektive teknologi og af modne, veluddannede danske medarbejdere, der matches og uddannes i den enkelte opgave. I får adgang til mødebooking til en væsentlig reduceret økonomi sammenlignet med hvad det koster at indkøbe tilsvarende i Danmark – oftest minimum 30 % under dansk prisniveau.

Det væsentlige er dog – set med vores optik – højere kvalitet i salgsmøderne og flere af dem. Jeres slutresultat bliver en forbedret anvendelse af sælgerens tid og kompetencer samt en bedre salgsforretning, fordi vi booker flere og bedre møder til at bedre økonomi, end hvis I selv gør det.

I tillæg til mødebooking kan I også trække på vores bistand inden for kunde-/markedsundersøgelser, TM-salg og andre telemarketing ydelser.

Kontakt os hvis du vil vide mere om dine muligheder

 

 

Webdesign: ineo designlab// Redesign 2009: underdogs
nothing