samarbejdspartnere

 

 

 

 

 
 
 

Du får de resultater, som din ledelse berettiger til

Dine medarbejderes indsats og performance er et spejlbillede af den ledelse, som du tilbyder. Hvis du ønsker at hæve indsats og performance hos medarbejderne, må du derfor også se på dit eget og din organisations udviklingspotentiale inden for ledelse.

Du kan bl.a. trække på vores bistand inden for følgende områder:

  • Resultatskabende ledelse - hvad består det af? Hvordan tilvejebringer I igennem bedre ledelse bedre resultaterne i organisationen? Lederens eksistensberettigelse handler om at tilvejebringe resultater. Med afsæt i en kortlægning af de betingelser, jeres organisations medarbejdere har for at skabe resultater, hjælper vi med målrettet at udvikle 12 specifikke og særligt resultatskabende ledelseskompetencer.
  • Lederen som coach. Vi hjælper dig med at udvikle og vedligeholde dine færdigheder som coach i dit arbejde med at få det bedste frem i dine medarbejdere.
  • Hvordan får I det optimale ud af forandringer og fornyelse? Vores indsats tager bedst udgangspunkt i konkrete tiltag for forandring og fornyelse.
  • Eliteledelse - ledelse i erhvervslivet med udgangspunkt i værktøjer, metoder og menneskesyn i elitesportens verden. Gennemføres i samarbejde med leder inden for eliteidræt og erhvervsliv.

Hvornår har du sidst som leder set omhyggeligt på dit spejlbillede? Er der områder, hvor billedet kunne være bedre? Er der områder, hvor det kunne stå mere klart og tydeligt?

Kontakt os hvis du vil vide mere om dine muligheder

 

 

Webdesign: ineo designlab// Redesign 2009: underdogs
nothing