samarbejdspartnere

 

 

 

 

Dit potentiale
Du er unik

Udnyt jeres potentiale. Bedre!

  • Kunne du tænke dig et klart billede af jeres egentlige salgsmæssige potentiale samt et konkret forslag til, hvordan I indløser potentialet?

DD100 Sales Performance Assessment™ er et værktøj, der giver svar på ovennævnte spørgsmål og hjælper jeres virksomhed til at anskue udvikling og uddannelse af salgsorganisationen med base i forretningens reelle behov og potentiale.

Gennem en målrettet proces får I kortlagt det reelle potentiale i jeres salgsforretning og får samtidig et kvalificeret forslag til, hvordan I som virksomhed indløser potentialet.

Gode resultater opnås igennem god adfærd og indsats, og inden for 4 hovedområder, der har afgørende betydning for den rette adfærd får I belyst behov for indsats og udvikling.
dd100
Processen indeholder en online self assessment og efterfølgende interviews med udvalgte nøglepersoner i jeres virksomhed.

Resultatet afrapporteres i overskuelige grafiske præsentationer med forklaring til årsag/virkning og med anbefalinger og konkrete forslag til forbedringer og indsatser inden for de respektive områder.

Uanset om motivet er udvikling eller effektivisering hjælper metoden dig til at planlægge og implementere udviklingstiltag og uddannelse, der er 100 % afstemt med jeres forretnings reelle behov og som tager sigte på at realisere jeres uudnyttede potentiale.

Klik her hvis du ønsker yderligere information og DD100 Sales Performance Assessment™.

 

 

Webdesign: ineo designlab// Redesign 2009: underdogs
nothing